Subcategories

Groups

cd omslag JiiJii

Via korta berättelser om sångerna – nyskrivna för denna konsert – skapar vi en musikalisk föreställning som knyter an en gemenskap där vi bekräftar oss alla i värdet av tillhörighet, där inkludering i form av dans, call respons, sång och lek omvandlar oss till ett svängigt hav som gungar. 

JiiJii,s musikföreställning ”Vara här” handlar om människors behov av gemenskap och är en musikalisk föreställning där dans, call respons, sång och lek, betonar värdet av att både lyssna på och samtala med varandra. Med rytmer från Afrika, toner från saxofonen, pianospel, tumpiano och sång skapar vi ett svängigt hav av rörelser och kontaktytor där alla kan känna sig delaktiga. Sångerna är nyskrivna och blandas med korta berättelser där vi berör olika teman om hur vi genom att ”vara här” – i rytm, harmoni och spänningar – kan visa respekt för varandra. 

Både musikaliskt och muntligt lägger vi fokus på normer och livsfrågor, tillåtelsen att vara sig själv, vara trygg i det, och att få vara annorlunda. Till detta hör även rädslan för ensamhet och utanförskap men framförallt av hur man skall bryta sig ur denna känsla genom att få sjunga och dansa tillsammans!

Kärnan i vår konsert är med andra ord teman som angår oss alla – stora som små, och denna universalitet genomsyrar vår interaktion med publiken. 

Vi i JiiJii har på olika och kompletterande sätt erfarenhet av att spela live med och för barn i aktuella åldersgruppen - det är en kontext vi gillar att vara i, kontakten med barnen känns för oss naturlig. Vi vänder oss framförallt till en ålder mellan 4-9 år. JiiJii- betyder att Skaka loss! på mandinka

Agenda front

Till förstasidan text